Contemporary Art

11535841_854864081247513_6194885379680327279_n-300x300

Mijn hedendaagse kunst heeft een innovatieve uitstraling en wordt gepresenteerd onder de naam “advd-art”.

 

De toekomst, met al zijn presentjes die nog worden uitgepakt en mysteries om te ontdekken is mijn grootste inspiratiebron.

Met mijn werken wil ik mensen inspireren om toekomst in te gaan en deze te ontdekken in kracht, kleur en passie, de werken lijken op wat wij in de toekomst kunnen worden.

Zo sterk, solide en licht als het aluminium van mijn kunstwerk, zo helder en levendig als mijn kleuren, zo glad en slank als mijn vormen.

Mijn werken zijn glad, maar niet gepolijst, rauw en puur, maar niet ruw; ze zijn levendig en soms turbulente, maar zonder storende lawaai.

Omdenken en mensen inspireren om deze kenmerken in zichzelf te vinden wanneer ze kijken naar mijn kunstwerk.

Het maken van kunst is mijn instrument om mijn passie te kanaliseren richting te wereld.

Neem het mee naar huis geef het een mooie plek, waar u er elk moment van kan genieten!

 

Materialen. 

Mijn hedendaagse kunst is vervaardigd uit aluminium, hout, roestvrij staal, acryl en doek of een combinatie daarvan. Soms heb ik een derde dimensie toegevoegd.

Kleuren en vormen voltooien het uiterlijk.

 

Onderwijs.

Na mijn studie aan het Grafisch Lyceum in Eindhoven in verschillende technieken, volgde ik een aantal fotografie en creatieve cursussen. Door het ontstaan van de digitale fotografie ben ik bestanden gaan creëren en manipuleren via de computer waardoor er nieuwe kunstwerken ontstaan.

Creëren.

Het is leuk om te werken met geborsteld aluminium.
De uitdaging een kunstwerk zo te creëren, dat de speling van het licht het kunstwerk doet veranderen van kleur en uitstraling.
Mijn werken nodigen uit om te kijken, verbazen en genieten.

Het volledige beeld van de graphic wordt geschetst. De verschillende onderdelen worden vervaardigd, om in een later stadium te combineren tot een kunstwerk. Met het maken van de schets teken ik vaak ook het sculptuur om in een later stadium te vervaardigen. Mijn werken zijn in tegenstelling wat veel andere kunstenaars doen uitgevoerd in afwijkende materialen en technieken.

Mijn kunstwerken lijken op het leven …

” Donkere tinten zijn nodig om de heldere kleuren eruit te laten springen, zodat deze kleuren kunnen schitteren en sprankelen tot hun maximum” .

 

My contemporary artwork has an innovative appearance and is presented under the name “advd-art”.

The future, with all it’s presents yet to be unwrapped and mysteries to discover is my biggest inspiration.

With my artwork I want to inspire people to go and discover that future by giving strength, colour and passion.

My artwork resembles what we can become in the future.
To be as strong, solid and light as the aluminium of my artwork.
Be as bright and vibrant as my colours while remaining as slick and lean as my shapes.
My artwork is smooth, but not polished, raw and pure but not rough; it is lifely and sometimes turbulent but without disturbing noice.

I hope, to inspire people to find these attributes in themselves everytime when they look at my artwork.
That is why I choose art as my instrument to channel my passion towards to world.

Take it home to give it a nice place. Where you can enjoy every moment !

Materials

My contemporary art is produced from aluminum, wood, stainless steel, acrylic and canvas or a combination thereof.

Sometimes I manually add a third dimension.

Colours and shapes complete the appearance.

Education

I’ve studied at the Grafisch Lyceum in Eindhoven.
Graduated in various techniques and took several additional creative courses.
Finally chose through photography to create and manipulate images using the computer.

create

It’s fun to work with brushed aluminum.
The challenge to create a work of art, where the play of light the artwork does change in color and appearance.
My works invite to look, amaze and enjoy.

The complete image is created manufactures in the brain, then the various parts are, at a later stage, these are combined into one piece of art.

With the start sketch of an idea sketch I often matching the sculpture what I create at a later stage.

My works are contrary to what a lot is done by different artists in different materials and techniques like I call my work contemporary art.

 

These artworks resemble life…

“Darker shades make the bright colours stand out so they can sparkle to their maximum”.